Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

HỌP MẶT CỰU HS BĐNT

HỌP MẶT CỰU HS BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU


Hình ảnh

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU
Một số hình ảnh


HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ Nguyên thiều

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ Nguyên thiều

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU
Tặng hoa cho các thầy giáoĐoàn Tấn Khoa hát

Nghe hát Thương quá Việt Nam
HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU

HỌP MẶT HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU
Nghe thầy Trần Bùi Nghê sẻ chia

Thầy Nguyễn Thao ở SG nói chuyện qua điện thoại

Nguyễn Hữu Trường hát
HỌP MẶT CỰU HS BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU 3.11.2013
Nghe thầy Trần Hữu Lam sẻ chia

HỌP MẶT CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU


cÀ PHÊ SÁNG 3.11.2013 TẠI hELLO


Giới thiệu cuộc họp mặt