Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

CHẢI ĐỜi thơ Nguyễn Thị Phụng

Nhớ hôm sáng thứ bảy, Ngô Văn Cư đưa Nguyễn Trí đến nhà, lúc đó mình vừa thức dậy. Vội ra sau rửa mặt mà chưa kịp chải đầu, anh Nguyễn cầm cái lược trắng đưa mình, xúc động mình có bài thơ lục bát muốn sẻ chia trong ngày lục bát Việt Nam (6.8. âm lịch):
 

CHẢI ĐỜi
Tỉnh mê
gỡ rối đi
nghen!
Này
đây chiếc lược
trắng đen...đã từng!
NTP